Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1212
Univerzitný e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
 
6258T00  kvantitatívne metódy v ekonómii I-KME
FEM I-KME den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 2

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRÁBEKOVÁ, J. Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 5--11. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/drabekova.pdf.

Originálny názov: Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Anglický názov: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Autor: RNDr. Janka Drábeková, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra matematiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/drabekova.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 5
Do strany: 11
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: GeoGebra (softvér), rovnice, matematika, lineárne programovanie
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ORSZÁGHOVÁ, D. -- IVANKOVÁ, T. Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2028-4.

Originálny názov: Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike
Anglický názov:
Editor: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (60%)
Ing. Tatiana Ivanková (40%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2028-4
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)