Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1212
Univerzitný e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
 
6258T00  kvantitatívne metódy v ekonómii I-KME
FEM I-KME den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 2

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRÁBEKOVÁ, J. -- ORSZÁGHOVÁ, D. The role of Moodle quiz in math education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 3743--3748. ISBN 978-84-09-14755-7.

Originálny názov: The role of Moodle quiz in math education
Autor: RNDr. Janka Drábeková, PhD. (80%)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (20%)
Pracovisko: Katedra matematiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: IATED
Miesto vydania: Valencia
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 3743
Do strany: 3748
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: ICERI 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová: slovenčina: vysokoškolské štúdium, Moodle, štatistika, matematika
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ICERI 2019. Valencia: IATED, 2019. ISBN 978-84-09-14755-7.

Originálny názov: ICERI 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-84-09-14755-7
Vydavateľ: IATED
Miesto vydania: Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)