Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1212
Univerzitný e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
 
6258T00  kvantitatívne metódy v ekonómii I-KME
FEM I-KME den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 2

     Absolvent     
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Remitencie v nových členských krajinách EÚ
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Remitencie v nových členských krajinách EÚ
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo hodnotenie vývoja a odhad vplyvu remitenčných prítokov a odtokov vo vybraných 9 nových členských krajinách EÚ (Česká republika, Slovenská republika, Estónska republika, Maďarsko, Litovská republika, Poľská republika, Bulharská republika, Rumunsko a Lotyšská republika) v období rokov 1998-2017. Použili sme panel údajov 11 ukazovateľov 9 nových členských krajín EÚ rokov 1998-2016 a ekonometrické modely panelových údajov pre odhad vplyvu remitenčných tokov a ďalších vybraných faktorov na ekonomický rast vyjadrený ukazovateľom HDP. Vstup týchto krajín do EÚ mal pozitívny vplyv na rast ich remitenčných prítokov v roku 2004. Maximálne tempo prírastku prijatých remitencií bolo v roku 2004 v CZ, EE, HU, PL. V dôsledku globálnej finančnej krízy sa v roku 2009 znížil celkový odtok aj prítok remitencií EÚ. Odhadnuté parametre ekonometrických modelov potvrdili náš predpoklad štatisticky významného pozitívneho vplyvu remitenčných prítokov, odtokov, ako aj oneskorených remitenčných tokov o jeden rok, na rast HDP na obyvateľa v 9 nových členských krajinách EÚ. Štatisticky významný kladný vplyv na HDP na obyvateľa mali aj podiel zahraničného obchodu na HDP, ročná miera rastu populácie, počet študujúcich na vysokých školách a vstup do EÚ. Štatisticky preukazný negatívny vplyv na rast HDP na obyvateľa v 9 nových členských krajinách EÚ mal rast podielu vládneho deficitu na HDP. Priame zahraničné investície, ročná miera inflácie a index reálneho efektívneho výmenného kurzu mali v rokoch 1998-2016 v skúmaných 9 nových členských krajinách EÚ štatisticky nevýznamný vplyv na rast HDP na obyvateľa.
Kľúčové slová:
remitencie, HDP na obyvateľa, panel údajov, nové členské štáty EÚ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene