Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identification number: 1215
University e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Management (FEM)
Administration - Faculty of Economics and Management

Contacts
     
Graduate     
     
     
               Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Adamová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Adamová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Ambrošová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Andó
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
May 2015Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Árendásová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu na Slovensku
April 2011Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Bajtalová
Manažment výroby mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Bánošová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alica Baranovičová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2020Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alica Baranovičová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Bartakovičová
Nové trendy v manažmente
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bednárová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolína Behulová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karina Bellerová
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bernadeta Bertičová
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Krízový manažment v podmienkach podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcel Božík
Zhodnotenie procesu riadenia talentu v podnikateľskom subjekte
May 2015
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Čánky
Komplexné riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Čentéšová
Manažment vybraných odvetví poľnohospodárskej výroby v agropoľnohospodárskom subjekte
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Čentéšová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
April 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Červeňanský
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2019Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Čuliková, PhD.
Manažment výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako doplnková výroba poľnohospodárskeho podniku
April 2011
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Danihelová
Vybrané aspekty manažmentu výroby v podnikateľskom subjekte
May 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Vito Di Sabato
Change management in the organization
April 2021
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Dobrovodská
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
May 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Dobrovodská
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
April 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Dobrovolná
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Dobrovolná
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Doleš
Strategic management in the selected company
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Milan Doleš
Strategic management in the selected company
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Dovičinová
Hodnotenie plánovania výroby
May 2011Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Dřevojánek
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kornélia Ďurková
Manažment výroby piva vo vybranom subjekte
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Frederika Énekesová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Fančovičová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Fekonja
Manažment výroby mlieka vo vybranom subjekte poľnohospodárskej prvovýroby
April 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Gálová
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Gera
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
April 2020Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gergelič
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
April 2020
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bronislava Gerhátová
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bronislava Gerhátová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šarlota Gogolová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Gregorová
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
May 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Darina Gyuríková
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Gyuríková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
April 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marián Habay
Proces budovania značky kvalitného a atraktívneho zamestnávateľa
April 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Hajnovič
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
April 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marianna Hamarová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Hiadlovská
Manažment výroby mliečnych produktov v podniku poľnohospodárskej výroby
April 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Hiadlovská
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
May 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Horňáčeková
Komparácia úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
April 2011
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Hrašnová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Huňadyová
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
April 2018
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Huňadyová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Chnápko
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
May 2013Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nina Chromá
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Mgr. Bc. Eliška Ivanová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Jablonická
Zhodnotenie využívania projektového riadenia vo vybranej spoločnosti
April 2011Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Jakubíková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Janček
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
May 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Janíčková
Manažérske rozhodovanie vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Dominika Janíčková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
April 2021Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Janič
Zhodnotenie procesu plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matúš Janič
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
May 2015Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jarábek
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekte
April 2020
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Jedlička
Zhodnotenie úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
May 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Kaniak
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
April 2021
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Kardošová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2015Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Karolová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
69.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Sandra Karová
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
April 2021
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Sandra Karová
Zakladanie mikropivovarov ako podnikateľská príležitosť na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Karvacká
Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
May 2012Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Klčo
Komparácia vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľských subjektoch
May 2012
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Klčová
Projektové riadenie v I.D.C. Holding, a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Klčová
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
April 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Klikáč
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Kliment
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
May 2012
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Klocoková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
May 2020
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alica Kollárová
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
May 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alica Kollárová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2016
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Kontárová
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
May 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Korpádiová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Köteles
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
May 2016Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Kotrusová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu na Slovensku
April 2011
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Laura Kovácsová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Krajancová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Krajancová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
April 2013
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Krpala
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Kubinec
Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valéria Kuchaňuková
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Kukučová
Zhodnotenie manažérskej funkcie kontroly v podniku
May 2015
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Kukučová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Lazárová
Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Žofia Libiaková
Manažérsko-ekonomická komparácia produkcie vína v ekologickom a konvenčnom systéme hospodárenia
May 2012
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Lisuová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Lisuová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petra Malinová
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
May 2015
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Manová
Manažment výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako doplnková výroba poľnohospodárskeho podniku
April 2011
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Terézia Meňhertová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
May 2012
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Milčík
Využitie projektového riadenia v manažmente vybraného podniku
May 2016
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Mišľan
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekte
April 2020Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Mokrá
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Nagyová
Zhodnotenie kontroly ako manažérskej funkcie vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Nagyová
Manažment kvality v podmienkach agropodnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Nagyová
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Nutterová
Rozvoj mikropivovarov v dôsledku zmeny zákazníckych preferencií
May 2019Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Páleníková
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Palkechová, PhD.
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
May 2012
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Petráni
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
109.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Roman Petrovič
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2021
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sebastian Pindeš
Komparácia úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
April 2011
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Plevová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Poništová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Porubcová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
April 2013Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Porubcová
Využitie projektového riadenia v manažmente vybraného podniku
May 2011
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Prístavková, PhD.
Možnosti využívania poľnohospodárskej produkcie na energetické účely a ich dopad na riadenie poľnohospodárskych podnikov
May 2012
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Prístavková, PhD.
Riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Prokopová
Vybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva
May 2019
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ragalová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Ragalová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
May 2015
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Repčík
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom subjekte.
April 2013
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Rodina
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radovan Rodina
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
123.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Katarína Ružičková
Vytvorenie podnikateľského plánu
April 2021Displaying the final thesis
124.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Paula Sekerová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2021Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Paula Sekerová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
May 2019
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Siteková
Rozvoj mikropivovarov v dôsledku zmeny zákazníckych preferencií
May 2019
Displaying the final thesis
127.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Skočdopole
Vybrané aspekty systému plánovania v riadení podnikov na Slovensku
September 2023Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Supeková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2018
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Szabó
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
May 2019
Displaying the final thesis
130.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Xénia Szarková
Managerial and Economic Evaluation of Microbreweries in Slovakia
September 2023
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Šalátová
Energetická politika EÚ a jej vplyv na rozhodovanie v manažmente podnikateľských subjektov
May 2011
Displaying the final thesis
132.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nadežda Šašalová
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
April 2021Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Šestáková
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
May 2015
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Šestáková
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Šichta
Manažment kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Libor Šimunek
Globalizácia a jej vplyv na riadenie podnikov v pivovarníckom sektore
April 2013
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Libor Šimunek
Manažérske techniky a metódy uplatňované v práci manažéra
May 2011
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Teresa Šipčiak
Manažment rozvoja kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Teresa Šipčiak
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Šnírerová
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
April 2016Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Šoóšová
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
142.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Alica Štefaničková
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2021Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Štefániková
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Štefániková
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
145.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jana Števková
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
April 2020
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Edita Šujanová
Aplikácia manažérskych funkcií v riadení podnikateľského subjektu
May 2011
Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Švoňavová
Riadenie výroby energie z poľnohospodárskej produkcie a jej zhodnotenie
April 2011
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Katarína Tóthová
Vytvorenie podnikateľského plánu
May 2019
Displaying the final thesis
149.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lucia Trličíková
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
July 2011Displaying the final thesis
150.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Túnyi
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
April 2021Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Urbanová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Vermešová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
May 2014
Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Vranková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2018Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Vranková
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Zabáková
Radenie kvality v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Silvia Zušťáková
Kontrolný proces vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress