Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu

               Záverečná práca
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Adamová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alžbeta Adamová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Ambrošová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Andó
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Árendásová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristína Bajtalová
Manažment výroby mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Bánošová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Alica Baranovičová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Alica Baranovičová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Karina Bartakovičová
Nové trendy v manažmente
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Bednárová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karolína Behulová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karina Bellerová
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Bernadeta Bertičová
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Krízový manažment v podmienkach podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcel Božík
Zhodnotenie procesu riadenia talentu v podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Čánky
Komplexné riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Čentéšová
Manažment vybraných odvetví poľnohospodárskej výroby v agropoľnohospodárskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Čentéšová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Červeňanský
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Čuliková, PhD.
Manažment výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako doplnková výroba poľnohospodárskeho podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Zuzana Danihelová
Vybrané aspekty manažmentu výroby v podnikateľskom subjekte
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Vito Di Sabato
Change management in the organization
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Dobrovodská
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Dobrovodská
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Dobrovolná
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Dobrovolná
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Doleš
Strategic management in the selected company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Milan Doleš
Strategic management in the selected company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Dovičinová
Hodnotenie plánovania výroby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Dřevojánek
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kornélia Ďurková
Manažment výroby piva vo vybranom subjekte
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Frederika Énekesová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Natália Fančovičová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Fekonja
Manažment výroby mlieka vo vybranom subjekte poľnohospodárskej prvovýroby
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Gálová
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Boris Gera
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Peter Gergelič
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bronislava Gerhátová
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislava Gerhátová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šarlota Gogolová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Gregorová
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Darina Gyuríková
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Gyuríková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marián Habay
Proces budovania značky kvalitného a atraktívneho zamestnávateľa.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Filip Hajnovič
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Marianna Hamarová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hiadlovská
Manažment výroby mliečnych produktov v podniku poľnohospodárskej výroby
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Hiadlovská
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Horňáčeková
Komparácia úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Hrašnová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Huňadyová
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Huňadyová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Chnápko
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nina Chromá
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Mgr. Bc. Eliška Ivanová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Jablonická
Zhodnotenie využívania projektového riadenia vo vybranej spoločnosti
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Jakubíková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Janček
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dominika Janíčková
Manažérske rozhodovanie vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Dominika Janíčková
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Janič
Zhodnotenie procesu plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Janič
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Tomáš Jarábek
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekte
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Jedlička
Zhodnotenie úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tomáš Kaniak
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Kardošová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Karolová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Sandra Karová
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Sandra Karová
Zakladanie mikropivovarov ako podnikateľská príležitosť na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Oľga Karvacká
Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Klčo
Komparácia vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľských subjektoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriela Klčová
Projektové riadenie v I.D.C. Holding, a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Klčová
Vybrané aspekty systému firemného plánovania v podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Klikáč
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kliment
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Barbora Klocoková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alica Kollárová
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alica Kollárová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrea Kontárová
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Korpádiová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Köteles
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Kotrusová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Laura Kovácsová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Krajancová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Krajancová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Krpala
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Kubinec
Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Valéria Kuchaňuková
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubica Kukučová
Zhodnotenie manažérskej funkcie kontroly v podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Kukučová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Lazárová
Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žofia Libiaková
Manažérsko-ekonomická komparácia produkcie vína v ekologickom a konvenčnom systéme hospodárenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Lisuová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Lisuová
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Malinová
Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Manová
Manažment výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako doplnková výroba poľnohospodárskeho podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Terézia Meňhertová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Milčík
Využitie projektového riadenia v manažmente vybraného podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Michal Mišľan
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekte
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Mokrá
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Nagyová
Zhodnotenie kontroly ako manažérskej funkcie vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Nagyová
Manažment kvality v podmienkach agropodnikateľského subjektu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Nagyová
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Nutterová
Rozvoj mikropivovarov v dôsledku zmeny zákazníckych preferencií
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrícia Páleníková
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Palkechová, PhD.
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Petráni
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Roman Petrovič
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sebastian Pindeš
Komparácia úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Plevová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Poništová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Viera Porubcová
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Porubcová
Využitie projektového riadenia v manažmente vybraného podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Prístavková, PhD.
Možnosti využívania poľnohospodárskej produkcie na energetické účely a ich dopad na riadenie poľnohospodárskych podnikov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Prístavková, PhD.
Riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Prokopová
Vybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Ragalová
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Ragalová
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Repčík
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom subjekte.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Rodina
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Rodina
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Katarína Ružičková
Vytvorenie podnikateľského plánu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Paula Sekerová
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Paula Sekerová
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Siteková
Rozvoj mikropivovarov v dôsledku zmeny zákazníckych preferencií
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Pavol Skočdopole
Vybrané aspekty systému plánovania v riadení podnikov na Slovensku
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Supeková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Szabó
Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Šalátová
Energetická politika EÚ a jej vplyv na rozhodovanie v manažmente podnikateľských subjektov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Nadežda Šašalová
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Šestáková
Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Šestáková
Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Šichta
Manažment kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libor Šimunek
Globalizácia a jej vplyv na riadenie podnikov v pivovarníckom sektore
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Libor Šimunek
Manažérske techniky a metódy uplatňované v práci manažéra
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Teresa Šipčiak
Manažment rozvoja kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Teresa Šipčiak
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Šnírerová
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslava Šoóšová
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Alica Štefaničková
Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Štefániková
Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Štefániková
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jana Števková
Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Edita Šujanová
Aplikácia manažérskych funkcií v riadení podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alžbeta Švoňavová
Riadenie výroby energie z poľnohospodárskej produkcie a jej zhodnotenie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Tóthová
Vytvorenie podnikateľského plánu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Trličíková
Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tomáš Túnyi
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Urbanová
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Vermešová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Vranková
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Vranková
Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Zabáková
Radenie kvality v podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
155.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Silvia Zušťáková
Kontrolný proces vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná