Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparácia vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľských subjektoch
Autor: Ing. Michal Klčo
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľských subjektoch
Abstrakt:Abstrakt Poľnohospodárstvo je nielen v dnešnej dobe nenahraditeľným zdrojom všetkých potravín pre vyživovanie obyvateľstva po celom svete. Slovensko ponúka rôznorodé podmienky na pestovanie plodín od úrodných nížinatých oblastí až po menej úrodné vysokohorské oblasti. Práve z hľadiska rôznorodosti úrodností oblastí by sa malo dbať na čo najefektívnejšie využitie poľnohospodárskej pôdy. Cieľom diplomovej práce je manažérsko-ekonomické porovnanie a zhodnotenie vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch počas piatich po sebe nasledujúcich rokov od 2006 do 2010. Objektom komparácie v diplomovej práci budú dva slovenské podniky, z ktorých jeden má sídlo v okrese Malacky a druhý v okrese Nitra. Oba podniky majú právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným. Predmetom porovnávania bude vývoj ukazovateľov rastlinnej výroby ako je výmera pestovaných plodín a ich hektárová úroda, a taktiež ekonomické ukazovatele plodín, ako sú vlastné náklady a výnosy. Podnik A disponoval v roku 2010 pôdnym fondom o celkovej rozlohe 3821,69 ha Podnik obhospodaroval celkovo 2123,42 ha poľnohospodárskej pôdy. Na ornej pôde majú najväčšie zastúpenie v rastlinnej výrobe najmä obilniny a olejniny. Z práce vyplýva, že celková priemerná rentabilita za sledovaná obdobie bola pre Podnik A vyčíslená na úrovni -1,0% a pre Podnik B -3,1%. Stanovený cieľ sme dosiahli vďaka údajom internej evidencie oboch podnikov. Hlavným významom celej práce bola komparácia týchto ukazovateľov medzi danými dvoma podnikmi navzájom a tiež s priemernými ukazovateľmi za kukuričnú výrobnú oblasť a celým Slovenskom.
Kľúčové slová:agrosubjekt, hektárová úroda, poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, rentabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene