Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Autor: Ing. Valéria Kuchaňuková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou strategického riadenia. Našim cieľom bolo zhodnotiť proces riadenia na úrovni Poľnohospodárskeho družstva Magura Zborov. Teoretická časť rozoberá strategické riadenie z viacerých hľadísk, definuje jeho podstatu a skúma jeho podoblasti. V praktickej časti sme charakterizovali Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov a zamerali sme sa na zhodnotenie procesu strategického riadenia. Popísali sme úroveň rastlinnej a živočíšnej výroby, posúdili sme ľudské zdroje a vybrané ekonomické ukazovatele. Sledovali sme plnenie stanových cieľov a dodržiavanie plánov. Významnou súčasťou strategického riadenia je sledovanie požiadavok odberateľov, dodávateľov, zamestnancov a v neposledom rade musí poľnohospodárske družstvo sústrediť pozornosť aj na aktivitu konkurencie. Na základe poskytnutých a získaných informácií sme zhodnotili silné a slabé stránky a taktiež príležitosti a ohrozenia daného subjektu. Následne sme spracovali manažérske stratégie a navrhli prislúchajúce opatrenia pre budúcu činnosť poľnohospodárskeho družstva. Prostredníctvom Porterovho modelu sme dospeli k záveru, že na družstvo najviac vplýva konkurencia medzi existujúcimi podnikmi. Aplikáciou swot analýzy sme zistili, že v subjekte prevládajú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami a výsledkom je ofenzívna stratégia.
Kľúčové slová:strategické riadenie, proces strategického riadenia, podnikateľské stratégie, poľnohospodárska výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene