Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
Autor: Ing. Alexandra Poništová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Management of selected sectors from crop production in terms agribusiness subject in Slovakia
Abstrakt:This thesis with topic "Management of selected sectors from crop production in terms agribusiness subject in Slovakia" is focused on evaluation of managment and economic aspects of selected crops from crop production in chosen company. Submitted final work is divided into 4 chapters. Overview of actual state in solved issue inland and also abroad is introduced in the first chapter. The second chapter describes the main goal of this work, which is to evaluate the management and economical aspects in chosen sectors of crop production. Due to the width of this topic, I have pointed out 3 main sub-topics. A part of the first partial goal, are the characteristics of chosen business subject, evaluation of natural conditions and land resources, analysis of harvesting areas, harvest amount per hectares and total production summary. Within the second partial goal, I described the management evaluation of crop production aspects thru the organizational and management structure of the company, analysis of human labor and the assessment of development in system of rewarding the workers in this agrisubject. The last partial goal includes development of profit, costs and subsequently the development in result of economic in chosen crops in crop production with assistance of the basic economic indicators. The third chapter includes the list of used methods and materials, based on which it is possible to reach the pointed out targets and goal. In the fourth chapter it comes to application of obtained knowledge from previous chapters and gradual achievement of set target of this work. Based on the results of this work, the measures to improve the current situation and increase the effectiveness of crop production in chosen agricultural company were set. Thorough evaluation of production sectors and production structure has a big importance for agribusiness subjects. This analysis leads to detection of the deficiencies, which should be eliminated by company, but it also shows the strong aspects, which should the company use for its profit in order to enforce on the market.
Kľúčové slová:crop production, management, crops, agriculture, harvesting area, harvesting amount per hectare, profit, costs, profitability

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene