Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
Autor: Ing. Matúš Kliment
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je zhodnotenie rozhodovacích metód vo vybranom hoteli pôsobiacom na Slovensku. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá súčasným stavom problematiky a podáva teoretický základ k manažérskym metódam rozhodovania. Obsahuje potrebné znalosti o rozhodovacích metódach, ktoré je možné členiť z viacerých hľadísk, či už z hľadiska formalizácie alebo informovanosti subjektu rozhodovania. Zdrojom k teoretickým poznatkom boli slovenskí aj zahraniční autori. Druhá a hlavná časť diplomovej práce sa venuje praktickému uplatňovaniu teoretických poznatkov, získaných v prvej časti, na organizáciu pôsobiacu na slovenskom trhu. Sledovaným podnikom je hotel, ktorý svoje aktivity zameriava na služby súvisiace s prenajímaním kongresového centra. Vlastná práca začína krátkou charakteristikou hotela a pokračuje opisom hlavných problémov v hoteli s následnou aplikáciou konkrétnych rozhodovacích metód. Použité sú metódy rozhodovania za podmienok istoty a rizika v definovaných problémoch. V podmienkach istoty je to využitie jednokriteriálnej a viackriteriálnej hodnotiacej metódy. Riziková situácia bola riešená pomocou pravidla očakávanej hodnoty. V návrhoch pre stanovený subjekt ďalej figurujú kreatívne metódy v riadení, ktoré predpokladajú zvýšenie výkonu zamestnancov. Práca je významná z toho dôvodu, aby podniky dokázali aplikovať teoretické poznatky do svojej praktickej činnosti, keďže mnoho manažérov vykonáva svoje povinnosti v zabehnutej rutine.
Kľúčové slová:rozhodovanie, variant, manažment, kritérium, metódy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene