Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Autor: Ing. Jana Hiadlovská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práci je manažérsko-ekonomické zhodnotenie výrobných a ekonomických ukazovateľov výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby. Objekt skúmania je podnik samostatne hospodáriaceho roľníka v zemiakárskej výrobnej oblasti. Hlavnou výrobnou činnosťou je chov hovädzieho dobytka a produkcia surového kravského mlieka. Manažment ako proces systematického uskutočňovania všetkých manažérskych funkcií a efektívneho využitia všetkých zdrojov podniku na stanovenie a dosiahnutie podnikových cieľov. Vlastná práca vypovedá o dosiahnutých výsledkoch v produkcii mlieka v podniku v rokoch 2011 až 2013. Vývoj produkčných ukazovateľov sa zlepšil o viac ako 50 %. V priemere za sledované obdobie SHR vyrobí takmer 14 litrov mlieka na deň. Podnik je v porovnaní so Slovenskom pod priemerom vo väčšine kľúčových ukazovateľoch. Len v roku 2011 dosahoval lepšie hodnoty tržby za liter mlieka ako SR . Na základe vysokých nákladov na výrobu jedného litra mlieka a nízkych realizačných cien bola výroba mlieka za sledované obdobie nerentabilná. V roku 2013 farma vďaka vyššej produkcií mlieka znížila stratu na 0,09 Eur.l-1. Avšak po započítaní priamych dotácií podnik dosahoval stratu v priemere za sledované obdobie vo výške 0,075 Eur.l-1. V dôsledku zlého výsledku hospodárenia na 1 liter mlieka, na ktorý má najväčšiu zásluhu nestála výkupná cena mlieka, sa podnik rozhodol zhodnocovať časť produkcie mlieka vo vlastnej prevádzke.
Kľúčové slová:strata, manažment, produkcia mlieka, ukazovateľ, rentabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene