Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
Autor: Ing. Lucia Čentéšová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
Abstrakt:Moja diplomová práca je zameraná na zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku. Práca je rozdelená do dvoch častí a to do teoretickej a praktickej. Teoretická časť som využila poznatky z odbornej literatúry, ktoré obsahujú základné definície pojmov manažment a manažérske funkcie, medzi ktoré zahrňujeme plánovanie - je východiskom pre všetky ostatné manažérske funkcie. Predchádza realizácii všetkých ďalších, následných manažérskych funkcií, pretože zahŕňa stanovenie cieľov, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Po teoretickej časti nasleduje praktická, v ktorej som sa venovala analýze využívania a aplikovania manažérskych funkcií v poľnohospodárskom podielnickom družstve vo Výčapoch -- Opatovciach. Na záver som zhodnotila uplatňovanie manažérskych funkcií v podniku a navrhla opatrenia pre ich zlepšenie a efektívnejšie fungovanie.
Kľúčové slová:manžérske funkcie , plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola, manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene