Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
Autor: Ing. Jaroslava Šoóšová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Pogranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je oboznámiť čitateľov o systéme motivácie zamestnancov v konkrétnom agropotravinárskom subjekte. Teoretická časť práce bola venovaná predovšetkým základným definíciám pojmov súvisiacich s motiváciou a stimuláciou, popisujú sa motivačné faktory a zdroje motivácie. Značný priestor bol poskytnutý i teóriám motivácie. Analyzovaná téma je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších zložiek personálnej práce v organizácii. V časti s názvom vlastná práca sme sa zaoberali aktuálnym systémom motivácie a motivačným programom zamestnancov v podniku. Prostredníctvom dotazníkovej metódy sme ho analyzovali a zhodnotili. Praktická časť práce bolo spracovávaná v podnikateľskom subjekte AD SPECTRUM Zlaté Moravce. V závere práce sú stanovené odporučenia alternatívnych riešení k zlepšeniu uvedeného procesu. Prínos tejto práce vidíme v úspešnej aplikácií uvedených návrhov do praxe podniku.
Kľúčové slová:motivácia, motivačný program, zamestnanci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene