Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
Autor: Ing. Lucia Krajancová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce na tému "Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku" je na základe teoretických východísk zhodnotiť uplatňovanie manažérskych funkcií vo vybranom podniku Muky a. s., ktorý sa zaoberá strojárskou výrobou. Práca je rozdelená na 2 časti: teoretickú časť a vlastnú prácu. V teoretickej časti sa zameriavame na využitie poznatkov z odbornej literatúry, pomocou ktorých definujeme pojmy z oblasti manažmentu ako sú plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Využívame porovnanie názorov niekoľkých domácich ako aj zahraničných autorov. V časti vlastnej práce popisujeme metodiku, cieľ práce a prakticky hodnotíme uplatňovanie manažérskych funkcií plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola vo vybranom podniku. Obsahom vlastnej práce je tiež stručná charakteristika hodnoteného podniku a návrhy a odporúčania, ktoré by manažment v podniku ešte viac zefektívnili.
Kľúčové slová:manažment, plánovanie, vedenie ľudí, kontrola, organizovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene