Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
Autor: Ing. Juraj Jedlička
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie úrovne manažérskych funkcií vo vybraných podnikoch
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je zhodnotenie manažérskych funkcií v podniku Elektrokarbon a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá -- teoretická časť, vysvetluje základné funkcie manažmentu -- plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrolu a taktiež charakterizuje osobnosť manažéra. Druhá- hlavná časť využíva teoretické poznatky z prvej časti, ktoré následne aplikuje v praxi na danom podniku. Každej manažérskej funkcii sa venuje osobitne, či už po teoretickej a následne aj praktickej forme. V oblasti plánovania sleduje podnik plány na jednotlivých úsekoch výroby a plánované ciele na nasledujúce obdobie podniku ako celku. V oblasti organizovania sú charakterizované orgány akciovej spoločnosti a organizačno-riadiaca štruktúra podniku. Vedenie ľudí ako neoddeliteľná súčasť manažérskej činnosti, so zameraním sa na celkový počet zamestnancov v uplynulých rokoch, motiváciu a komunikáciu medzi jednotlivými štruktúrami podniku. A kontrola ako funkcia, ktorá overuje plnenie plánov a následne posiela spätnú väzbu. Význam tejto práce spočíva v tom, že pomocou zistených informácií sa budeme snažiť k zefektívneniu manažérskeho riadenia podniku. V závere práce sú uvádené návrhy a pripomienky, ktoré môže podnik využiť v budúcnosti.
Kľúčové slová:organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, funkcie manažmentu, plánovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene