Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komplexné riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Radoslav Čánky
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexné riadenie kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Každý podnik chce byť úspešný a chce predbehnúť svojho konkurenta. V dnešnej dobe sa jedným z najdôležitejších faktorov na dosiahnutie týchto cieľov stala kvalita, jej riadenie, hodnotenie a zlepšovanie. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie komplexného riadenia kvality (TQM) v podnikateľskom subjekte. Teoretická časť práce je zameraná na definíciu pojmu kvalita a jej význam pre organizáciu a tiež bližšie popisuje funkcie manažmentu kvality. Podstatu tvorí opis komplexného riadenia kvality -- TQM, jeho vývoj, koncepcie, význam, ciele a ďalšie podstatné náležitosti. Praktická časť práce je venovaná popisu systému manažérstva kvality vybraného podniku. Zhodnotená je charakteristika podniku, samotný systém manažérstva kvality, dokumentácia systému kvality, zodpovednosť manažmentu za kvalitu, realizácia produktov spoločnosti a v neposlednom rade meranie, analýza a zlepšovanie v spoločnosti. Systém manažérstva kvality spoločnosti je zavedený a udržovaný a zodpovedá plánovaným opatreniam, požiadavkám medzinárodnej normy ISO a požiadavkám systému manažérstva kvality stanoveným manažmentom. Aj napriek zisteným skutočnostiam, spoločnosť realizuje trvalé zlepšovanie, ktoré má za následok neustály rozvoj spoločnosti nie len v oblasti kvality, ale aj v ostatných funkčných oblastiach spoločnosti.
Kľúčové slová:kvalita, komplexné riadenie kvality (TQM), systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene