Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
Autor: Ing. Miroslava Vermešová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi
Abstrakt:Abstrakt Efektívny chod podniku je podmienený mnohými faktormi, ktoré musia manažéri pri svojej práci zohľadňovať. Práca manažéra je obsiahnutá v štyroch funkciách, a to plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Prierezovú funkciu tvorí rozhodovanie. Podstatou rozhodovania je výber najvhodnejšieho riešenia zo všetkých možných riešení. Cieľom mojej práce je zhodnotiť možnosti využitia metód manažérskeho rozhodovania vo vybranom podniku. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť skúma súčasný stav riešenej problematiky a je venovaná základným pojmom ako je manažment, manažérske rozhodovanie, proces rozhodovania a metódy manažérskeho rozhodovania. Na základe poznatkov, získaných z teoretickej časti, bola vypracovaná praktická časť. V tejto časti bolo charakterizované skúmané poľnohospodárske družstvo, popísané rozhodovacie problémy. Na stanovené rozhodovacie problémy boli aplikované vybrané metódy rozhodovania. Práca je dôležitá z toho dôvodu, aby podnik dokázal aplikovať získané poznatky v praxi a aby tak predchádzal unáhleným, často nesprávnym rozhodnutiam. Kľúčové slová: manažment, rozhodovanie, metódy, kritériá, varianty.
Kľúčové slová:manažment, rozhodovanie, metódy, kritériá, varianty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene