Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Mária Dobrovolná
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:V diplomovej práci je zadefinovaná základná charakteristika plánovania, problematika firemného plánovania a objasnenie potreby plánov v spoločnosti. V teoretickej časti sú spracované teoretické poznatky a postupné uvedenie čitateľa do problematiky. Diplomová práca popisuje spoločnosť TEKOVIA spol., s.r.o., ktorá je figurujúca v poľnohospodárskom sektore. Na základe riadeného rozhovoru s konateľmi bolo umožnené hlbšie preniknutie do problematiky, a tak na základe týchto informácií sa v praktickej časti prostredníctvom analýz, syntéz, či analýzy návratnosti investícií alebo miery fluktuácie popisuje a hodnotí aktuálna situácia spoločnosti, ako aj predpokladaný budúci vývoj vybraných parametrov, ako nákladov, výnosov, miezd, investícií, potreby pracovnej sily a iné, v plánovacom procese.Na základe uvedených analýz boli vyvodené závery a odporúčania na možné vhodné postupy pri plánovaní spoločnosti TEKOVIA spol., s.r.o. v čiastkových oblastiach, výroby, materiálu, zásob, investícií... Môžeme hodnotiť, že výsledky dosiahnuté prevedenými analýzami podporili doterajšie aktuálne plánovacie postupy v spoločnosti a navrhované riešenia korešpondujú s cieľmi spoločnosti. Záverom môžeme konštatovať, že cieľ diplomovej práce bol splnený.
Kľúčové slová:plánovanie, systém plánov, plánovacie procesy, analýza, syntéza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene