Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Simona Lisuová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:LISUOVÁ, Simona: Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra manažmentu. -- Školiteľ: Ing. Radovan Savov, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár (Bc.) -- Nitra: FEM, 2012. 57 s. Ústrednou témou bakalárskej práce bolo zhodnotenie firemného plánovania uplatneného na vybraný podnik, porovnanie a zhodnotenie úrovne plánovacích schopností v minulom, respektíve bežnom a budúcom období a rovnako tak konfrontácia prognóz a skutočného vývoja aktivít v danom podniku. Záverečná práca má ako teoretický, tak aj praktický aspekt. V prvej kapitole opisuje teoretické poznatky získané štúdiom použitej literatúry, venuje sa charakteristike manažmentu, jeho funkciám a komplexnému hodnoteniu plánovania ako jednej z manažérskych funkcií. Skúma prednosti i nedostatky plánovania, prvky aj prístupy, jeho ciele a taktiež sa zaoberá jednotlivými druhmi cieľov aplikovaných v podniku a prostredníctvom príznačných metód a techník systémom ich uplatňovania. Záverečná práca má za hlavný cieľ zhodnotenie procesu plánovania ako základu funkcie riadenia vo vybranom podniku, za ktorý bolo zvolené Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady. Implementácia vytýčených cieľov vie komplexne zhodnotiť situáciu v podniku a úroveň plánovania pre jednotlivé oblasti jeho podnikania. Metódou riadeného rozhovoru boli získané potrebné údaje a následnou analýzou sme dospeli k cieľom, pričom literárna metóda slúžila ako podklad pre ich vypracovanie. Následnými empirickými klasifikáciami boli vyhodnotené ciele a globálne ocenenie vývoja a reálnej situácie v Poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady. V závere je zhodnotený význam plánovania pre vybraný podnik a predložené niekoľké praktické odporúčania do budúcnosti. V poslednej kapitole je priložený zoznam použitej literatúry.
Kľúčové slová:manažment, plánovanie, poľnohospodárske družstvo, metodológia plánovania, podnikové ciele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene