Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Autor: Ing. Anna Teresa Šipčiak
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou strategického riadenia. Strategický manažment je odbor, ktorý prispieva k zvýšeniu výkonnosti podnikov v ich externom prostredí. Strategický manažment zaznamenal v posledných rokoch veľký a významný pokrok. Svoje uplatnenie našiel v podnikoch a organizáciách bez ohľadu na ich veľkosť, typ a rozsah činností. Dnešné globálne prostredie vyžaduje, aby mali podniky jasnú víziu, poslanie a smer, ktorým sa chcú uberať. Diplomová práca bola realizovaná v podniku COOP Jednota Nitra, SD, ktorá sídli v Nitre. Cieľom práce je zhodnotenie strategického riadenia. V práci sú zhodnotené ciele podniku, jeho vízia a misia. Analýza externého prostredia hovorí o príležitostiach a hrozbách vonkajšieho prostredia, v ktorom sa podnik nachádza. Ďalej je vykonaná interná analýza, zameraná na zdroje podniku a jeho finančno-ekonomickú stránku. SWOT analýza sprehľadňuje strategickú situáciu podniku a dáva do súladu jeho interné a externé prostredie. Taktiež je práca zameraná na analýzu portfólia prostredníctvom BCG matice. Záver práce predstavuje určenie podnikových, podnikateľských a funkčných stratégií používaných v podniku.
Kľúčové slová:stratégia, strategický manažment, proces strategického riadenia, externé prostredie, interné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene