Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Autor: Ing. Martina Štefániková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Abstrakt:V poslednom období sa vo väčšej miere kladie veľká významnosť spôsobom ako zvládať bariéry, ktoré sa v podnikateľskej oblasti objavujú neustále. Uspieť v podnikateľskom prostredí sa dá len na základe dobre zvolenej cesty, ktorá bude viesť k splneniu budúcich cieľov spoločnosti. Teória strategického manažmentu je preto nesmierne dôležitá a tieto vedomosti sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia vrcholových pracovníkov. Pri tvorbe strategických cieľov sa musí prihliadať na nestále vplyvy vonkajšieho a vnútorného okolia podniku, ktoré si vyžadujú pre dosiahnutie úspechu v dostatočnej miere prispôsobiť sa, zlepiť sa týmto podmienkam. Stratégia dopomáha riadeniu a vedeniu podniku uskutočňovať správne zameranú činnosť svojho podnikania s cieľom získania poprednej pozície na trhu a zabezpečenia prosperity v podnikaní. Obsahom diplomovej práce bolo zhodnotenie strategického riadenia v skúmanej spoločnosti, Liaharenský podnik a.s. Nitra, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná na liahnutie nosivých a brojlerových hybridov, produkciu násadových vajec a hydinového mäsa. Strategické riadenie je zhodnotené prostredníctvom analýzy prostredia spoločnosti a tiež prostredníctvom jej interných prameňov. Komplexne je v práci spracované celé strategické myslenie spoločnosti, vízia, poslanie a ciele. Zostrojením portfóliovej matice BCG sú posúdené všetky ponúkané produkty spoločnosti. Na základe všetkých týchto podkladov bol ďalej spracovaný návrh stratégie, ktorý bol prakticky uplatnený vo vlastnej časti diplomovej práce.
Kľúčové slová:stratégia, strategický manažment, vízia, strategické ciele, podnikateľské prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene