Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Alžbeta Adamová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:Záverečná práca sa zaoberá témou plánovanie a zhodnotenie plánov vo vybranom podniku. Cieľom záverečnej práce je objasniť významovosť plánovania v jednotlivých oblastiach činnosti podniku a zhodnotiť firemné plánovanie v podniku Poľnohospodárske družstvo Kozárovce. Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej - teoretickej časti je vysvetlená dôležitosť postavenia firemného plánovania v manažmente, postup plánovacieho procesu a v tejto časti sú popísané aj jednotlivé druhy plánov. Druhá časť je venovaná analýze postavenia plánov v podniku. Prostredníctvom riadeného rozhovoru so zamestnancami a predsedom družstva bolo možné hlbšie preniknutie do danej problematiky. S využitím metódy komparácie sú porovnávané plány v jednotlivých rokoch a zhodnotená je úspešnosť plánov v komparácii so skutočnosťou. Bakalárska práca zhodnocuje jednotlivé druhy plánov vo vybranom podniku ako sú plán materiálu, zásob, výroby, personálu, marketingu, financií a investícií a samotné kontrolovanie plánu. Výsledkom riešenia danej problematiky je vyvodenie záverov a odporúčaní s možnými postupmi pri plánovaní v jednotlivých oblastiach.
Kľúčové slová:plánovanie, plánovací proces, cieľ, podnikateľský plán, analýza, PD Kozárovce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene