Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu riadenia talentu v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Marcel Božík
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu riadenia talentu v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou talent manažmentu v spoločnosti Tesco Stores, a.s. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo definovať pojem talent a zhodnotiť proces riadenia talentu v spoločnosti Tesco Stores. Na základe rešerše odbornej literatúry bol definovaný talent manažment a jeho jednotlivé procesy, riadenie rozvoja zamestnancov, riadenia nástupníctva a plánovania kariéry a v neposlednom rade riadenie pracovného výkonu zamestnancov. V práci zhrnieme aj jednotlivé rozvojové programy pre študentov a absolventov vysokých škôl ponúkaných spoločnosťou Tesco Stores. Na základe získaných interných dokumentov a konzultácií s personálnou manažérkou, bola vykonaná analýza súčasného stavu talent manažmentu v spoločnosti Tesco Stores. Výsledky vykonanej analýzy viedli k zhodnoteniu výhod a nevýhod aplikovania talent manažmentu v spoločnosti Tesco Stores.
Kľúčové slová:talent manažment, nástupnícke plánovanie, riadenie kariéry, rozvoj zamestnancov, rozvojové programy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene