Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie manažérskej funkcie kontroly v podniku
Autor: Ing. Ľubica Kukučová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie manažérskej funkcie kontroly v podniku
Abstrakt:Účelom, resp. úlohou bakalárskej práce je zhodnotenie manažérskej funkcie kontroly v podniku. Okrem funkcie kontroly zahŕňa manažment aj plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a prierezovú funkciu rozhodovanie. Kontrolný proces spočíva v komparácií výsledkov s plánovanými cieľmi, pričom monitoruje prípadné odchýlky a skúma prostriedky, postupy a metódy na vykonanie korekcie. Bakalárska práca sa delí na dve základné oblasti: teoretickú oblasť a praktickú oblasť. Teoretická oblasť je vypracovaná na základe poznatkov a informácií z odbornej literatúry domácich a zahraničných autorov. Prostredníctvom odbornej literatúry sú charakterizované významy pojmov manažment a jeho funkcie, predovšetkým so zameraním na kontrolu, jej proces, metódy a prostriedky ako aj implementáciu. Praktická oblasť obsahuje charakteristiku vybraného podniku, ktorým je Schurter (SK) s. r. o.. Okrem toho zahŕňa analýzu kontroly v podniku a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov v komparácií s plánmi. Kontrolný proces sa v podniku zameriava hlavne na výrobu, teda na kvalitu výrobkov. Cieľom je zvyšovať úroveň kvality a zároveň znižovať chybovosť výrobkov, pričom sa podnik snaží o zlepšovanie a zefektívnenie kontrolného procesu, aby dosiahol stanovené ciele.
Kľúčové slová:funkcie manažmentu, manažment, kontrolný proces, zásady kontroly, implementácia kontroly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene