Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kontrolný proces vo vybranom podniku
Autor: Bc. Silvia Zušťáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kontrolný proces vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom práce bolo popísať a charakterizovať kontrolný proces vo vybranom podniku. Na začiatok sme si vymedzili postavenie kontroly ako manažérskej funkcie v súvislosti s ostatnými manažérskymi funkciami, bližšie sme klasifikovali prístupy ku kontrole ako aj samotnú kontrolu a jej klasifikáciu z rôznych hľadísk a z pohľadu rôznych autorov. Postupne sme sa dostali k predstaveniu konkrétneho podniku, kde sme mali za úlohu kontrolný proces bližšie charakterizovať. Zistili sme, že podnik je vysoko procesne orientovaný vzhľadom na jeho medzinárodnú štruktúru, čo platí aj pre pobočku Slovensko. V rámci tejto pobočky sme sa oboznámili s organizačnou štruktúrou a vymedzili sme si hlavné kompetencie a oblasti kontroly vedúcich pracovníkov. Kontrolu v podniku vnímame ako spätnú väzbu na proces plánovania a stanovenia cieľov a zároveň nás kontrola upozorňuje na odchýlky od plánu a vytvára priestor pre efektívne nápravné opatrenia. Ako príklad procesu uvádzame konkrétne nastavenie pre zmluvného a dlhodobého zákazníka spoločnosti, kde popisujeme všetky kroky v procese a zodpovedné subjekty za kontrolu. V závere sa dostávame ku kontrole vybraných ekonomických ukazovateľov, ktoré sú priebežne v podniku sledované a ktoré promptne signalizujú nežiaduce odchýlky.
Kľúčové slová:kontrola, kontrolný proces, klasifikácia kontroly, odchýlka, spätná väzba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene