Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment rozvoja kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Anna Teresa Šipčiak
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment rozvoja kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Pre úspešnosť podnikateľského subjektu v súčasnom podnikaní sa stáva kvalita veľmi dôležitým pojmom. Aby bol podnik úspešný a konkurencieschopný, je nevyhnutné kvalitu neustále rozvíjať a pochopiť princípy riadenia kvality. Požiadavky v oblasti kvality sa neustále zvyšujú a je potrebné, aby podnik svoje produkty týmto požiadavkám prispôsoboval. Cieľom bakalárskej práce je preto zhodnotenie manažmentu rozvoja kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte. Práca je zameraná na rôzne aspekty manažmentu kvality a jej rozvoja vo vybranom podniku, ako sú aspekty riadenia kvality, ktoré zahŕňajú organizačnú štruktúru spoločnosti a pôsobenie manažéra kvality. Ďalej je popísaný systém manažérstva kvality, ktorý má spoločnosť zavedený. V práci sú zhodnotené taktiež dôležité faktory kvality z pohľadu marketingu a to najmä sledovanie spokojnosti zákazníkov a hodnotenie dodávateľov. Pozornosť je v neposlednom rade zameraná na ekonomické aspekty kvality, medzi ktoré patrí zhodnotenie výsledku hospodárenia, analýza nákladov a nákladov na kvalitu, ktoré kvantifikujú efektívnosť manažmentu kvality. Zavedený systém manažérstva kvality zodpovedá celkovým potrebám subjektu. Napriek tomu je dôležité kvalitu systematicky zlepšovať, rozvíjať a prispôsobovať neustále sa zvyšujúcim požiadavkám zákazníkov.
Kľúčové slová:kvalita, manažment kvality, ciele kvality, náklady na kvalitu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene