Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Bc. Zuzana Lazárová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Martina Čuliková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je "Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte". Budeme sa zaoberať jednotlivými externými a internými faktormi, ktoré vytvárajú prostredie podniku a analýzou ich vplyvu na vybraný podnikateľský subjekt. Týmto je spoločnosť Mountfield SK, s. r. o. so sídlom v Martine. Údaje a informácie v práci budeme čerpať z viacerých prameňov, rôznych odborných literatúr, internetových stránok a z interných zdrojov spoločnosti. V prvej časti práce sa zameriame na vymedzenie pojmov a situácie riešenej problematiky. Druhá časť bude pozostávať zo stručnej charakteristiky spoločnosti a zo samotného zhodnotenia prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí. Pre účely zhodnotenia vplyvu faktorov podnikateľského prostredia vyberáme metódu známu ako SLEPT analýza, Porterov model piatich síl, VRIO analýza a taktiež syntézu, dedukciu a indukciu. Na základe výsledkov týchto metód zostavíme SWOT analýzu silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí podniku, ktorá je hlavným cieľom tejto práce. Analýza podnikateľského prostredia vedie k lepšiemu poznaniu podniku, k voľbe najvhodnejšej stratégie ďalšej podnikateľskej činnosti a tým k efektívnejšiemu chodu a rastu podielu na trhu. V záverečnej časti práce budeme formulovať návrhy a odporúčania pre prípadné zlepšenie situácie, činností spoločnosti.
Kľúčové slová:vnútorné prostredie, vonkajšie prostredie, analýza, podnikateľské prostredie, spoločnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene