Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
Autor: Bc. Andrea Kontárová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
Abstrakt: Bakalárska práca Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte je zameraná na prvú manažérsku funkciu plánovanie, ktorá je definovaná ako určitý proces stanovenia cieľov a ciest na ich dosiahnutie. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vymedzenie problematiky plánovania vo všeobecnosti a tieto teoretické poznatky aplikovať na vybraný podnik v oblasti poľnohospodárskej výroby. V časti práce Prehľad riešenej problematiky sa oboznámime s teoretickou časťou manažmentu a manažérskej funkcie plánovanie. V práci sú použité citácie viacerých autorov, ktorý pojem plánovanie definujú z rôznych hľadísk. V časti Výsledky práce sa oboznámime s podstatou plánovania skúmaného podniku, s jeho plánmi, postupmi a metódami plánovania v podniku. Podrobnejšie je definované plánovanie v oblasti výroby, personalistiky a financií. V rámci funkčných oblastí sme zisťovali plánované skutočnosti a porovnávali sme ich s reálne dosiahnutými. Zamerali sme sa na hlavné pestované plodiny, skúmali sme ich pestovanie a úrodu. Plnenie plánu v oblasti osevných plôch dosiahlo 101% v roku 2015. V rokoch 2013 a 2014 bolo plnenie pod 100%. Zaznamenali sme vývoj počtu zamestnancov a ich priemerných miezd počas posledných rokov. Najvyššie plnenie plánu priemerných miezd 105% podnik dosiahol minulý rok. Vo finančnom plánovaní sme sa zaoberali výsledkom hospodárenia, ktorý vyplýva z dosiahnutých výnosov a vynaložených nákladov. Plnenie výnosov, nákladov a teda ani výsledku hospodárenia sa podniku v skúmanom období nepodarilo dosiahnuť. V závere sa dozvedáme o tom aký bol podnik úspešný pri plnení stanovených plánov, dôvody dosiahnutia týchto výsledkov. Definovali sme aj možné zmeny a úpravy vo výrobnom procese. Záver obsahuje taktiež námety na zlepšenie plánovania a riadenia podniku.
Kľúčové slová:plán, plánovanie, manažment, podnik, cieľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene