Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Autor: Bc. Dávid Köteles
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Abstrakt:Bakalárska práca prezentuje komplexnú analýzu manažmentu výroby surového kravského mlieka v spoločnosti Nová Bodva, družstvo. Práca má dve časti. Prvá časť práce obsahuje prehľad literatúry o danej problematike, a sú v nej znázornené Slovenské a svetové ekonomické, výrobné a spotrebné trendy súvisiace so surovým kravským mliekom. V druhej časti práce sú stanovené ciele, metodológia a samotná vlastná práca. Z manažérskeho pohľadu sú popísané jednotlivé pracovné operácie pri výrobe mlieka, charakteristika ľudských zdrojov a tiež organizačná štruktúra. Z ekonomického aspektu je znázornená finančno-ekonomická analýza podniku a sú prezentované produkčné a ekonomické ukazovatele ako: ročná a denná dojivosť na jednu kravu, vývoj ceny, nákladov a dotácií a rentabilita výroby mlieka. V pozorovanom období siedmich rokov (2009 až 2015) sa vylepšili produkčné ukazovatele až o necelých 30% a stúpol počet dojníc, čo v súčasnosti predstavuje 669 zvierat. Celková priemerná produkcia v poslednom sledovanom roku bola 5,5 mil. litrov. Výsledok hospodárenia v posledných 3 rokoch vykazoval kladnú hodnotu a straty podnik zaúčtoval v rokoch 2009 (v roku hospodárskej krízy) a 2012 kedy došlo k prehodnoteniu manažovania. Výroba v posledných rokoch bola rentabilná a miera rentability predstavovala hodnoty za posledné tri roky: 2013: 0,3%, 2014: 14,5%, 2015: 21,9%.
Kľúčové slová:manažment, manažment výroby, mlieko, ukazovatele výroby mlieka, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene