Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
Autor: Ing. Darina Gyuríková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
Abstrakt:Hlavnou úlohou diplomovej práce je zhodnotenie strategického manažmentu vo vybranom podniku. Strategický manažment je možný chápať ako proces strategického rozhodovania, ktorý určuje dlhodobé ciele podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokáciu zdrojov potrebných na uskutočnenie týchto cieľov. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá charakteristikou strategického manažmentu z teoretického hľadiska na základe použitej domácej i zahraničnej literatúry uvedenej na konci práce. Táto kapitola sa venuje charakteristike stratégie, taktiky, vízie, poslania a cieľov. Ďalej sa zaoberá samotným procesom strategického manažmentu, charakteristikou externého a interného prostredia. Opisuje strategickú syntézu, výber a implementáciu stratégie. Na zhodnotenie procesu strategického manažmentu bol zvolený potravinársky podnik B.M. Kávoviny. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá charakteristikou samotného podniku, analýzou procesu strategického manažmentu v tomto podniku. Opisuje víziu, poslanie a ciele podniku. Ďalej sa zaoberá analýzou interného a externého prostredia podniku a SWOT analýzou. Taktiež v diplomovej práci je charakterizovaná BCG matica, ktorá udáva prehľad o postavení výrobkov skúmaného podniku na trhu. V závere druhej časti práce sú predstavené podnikateľské, podnikové a funkčné stratégie v skúmanom podniku.
Kľúčové slová:stratégia, strategický manažment, vízia, cieľ, SWOT analýza, BCG matica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene