Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Karolína Behulová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce "Manažment kvality vo vybranom podniku" je rozbor systému kvality v podniku VÍNO MRVA&STANKO, s.r.o.. Cieľom je zhodnotiť prínos a zlepšenie výkonnosti zavedenia noriem ISO 9001 do firmy. Teoretická časť je venovaná charakteristike kvality, postupom a metódam používaných v riadení kvality, plánovaniu kvality, vybraným typom metód plánovania kvality a zabezpečovaniu kvality pomocou noriem ISO. V praktickej časti sa analyzuje zavedený systém manažmentu kvality, spôsob plánovania kvality v podniku, identifikácia príčin a následkov pomocou nástrojov kvality a ich vyhodnotenie. Prieskum spokojnosti zákazníkov s odporučeniami a ekonomickým zhodnotením kvality.
Kľúčové slová:zabezpečovanie kvality, metódy kvality, manažment kvality, norma ISO, nástroje kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene