Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
Autor: Ing. Ivana Dobrovodská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického manažmentu v podniku
Abstrakt:Strategický manažment zaznamenáva v posledných rokoch významný rozmach. Každý podnik sa v dnešnej modernej spoločnosti snaží presadiť na existujúcom trhu, a preto definuje svoju víziu a poslanie. Z poslania sa odvíjajú jednotlivé ciele, ktoré by v určitom časovom horizonte chcel dosiahnuť. Vypracovanie podnikovej stratégie znamená určujúce kroky pre jeho ďalšie smerovanie. Aby bol podnik schopný udržať si svoju pozíciu na trhu, musí venovať svoju pozornosť správaniu sa svojich jednotlivých konkurentov a trendom na trhu. Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením procesu strategického manažmentu v spoločnosti Farma Majcichov a. s. Uvedená spoločnosť sídli v obci Majcichov od roku 1998. V rámci naplnenia cieľov diplomovej práce boli použité interné informácie o spoločnosti, vďaka ktorým sme uviedli jej víziu, poslanie, zámery a ciele na nasledujúce roky 2015 -- 2019. Vonkajšie prostredie spoločnosti sme zhodnotili pomocou analýzy PESTLE a vnútorné prostredie s využitím Porterovho modelu piatich konkurenčných síl. SWOT analýzou sme identifikovali silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby v spoločnosti, na základe ktorých vyplýva pre spoločnosť ofenzívna stratégia. Analýzu portfólia sme urobili pomocou BCG matice, ktorá má spoločnosti pomôcť v konkurenčnom boji a produkovať tak komodity s vysokými tržbami. Záver práce charakterizuje jednotlivé podnikové, podnikateľské a funkčné stratégie v spoločnosti.
Kľúčové slová:vízia, poslanie, strategický manažment, analýza, stratégia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene