Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Adrián Kubinec
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a analýzy efektívnosti využívania systému manažérstva kvality v spoločnosti navrhnúť súbor opatrení na zvýšenie efektívnosti procesov a zlepšenie ekonomických prínosov pre spoločnosť PMR, s.r.o.. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Údaje a informácie pre vytvorenie diplomovej práce boli získané z interných zdrojov spoločnosti a rozhovorov so zamestnancami oddelenia kvality. Tieto informácie boli tiež podkladom pre všeobecnú charakteristiku spoločnosti. Diplomová práca sa zaoberá teoretickým vymedzením základných pojmov systémov manažérstva a interných auditov, opisuje metodológiu použitú pri vypracovaní diplomovej práce, charakterizuje systém manažérstva v konkrétnej firme, identifikuje potenciál zvýšenia efektívnosti využívania systému manažérstva kvality, formulujú sa riešenia a odporúčania k identifikovaným oblastiam. Výsledkom riešenia je vyhodnotenie návrhov a ich ekonomických a mimoekonomických prínosov v konkrétnej firme.
Kľúčové slová:Systém manažérstva kvality, Proces auditu, ISO 9001, TQM, Kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene