Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Patrícia Kardošová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:Podniky venujú stále väčšiu pozornosť ľudským zdrojom. Uvedomujú si, ako významne zamestnanci ovplyvňujú výkon podniku. Spomedzi všetkých zamestnancov sa pozornosť podnikov sústreďuje najmä na talentovaných jedincov. V rastúcej konkurencii môžu predstavovať práve títo talentovaní zamestnanci konkurenčnú výhodu podniku. Problematike ako získať, udržať a rozvíjať talenty sa venuje talent manažment. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú spracované názory viacerých autorov na problematiku talent manažmentu. Obsahuje východiská talent manažmentu, základy talent manažmentu a jeho jednotlivé procesy. Praktická časť je vypracovaná na základe teoretických východísk. Jednotlivé časti sú venované procesom talent manažmentu, ako je získavanie zamestnancov, odhaľovanie talentov, hodnotenie talentov, riadenie talentov a udržanie talentov. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie súčasného stavu systému talent manažmentu podniku PSA Peugeot Citroën.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, talent manažment, talent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene