Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Katarína Plevová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Diplomová práca sa skladá z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej. Teoretická časť sa zaoberá manažmentom kvality vo všeobecnosti, obsahuje teoretické poznatky riadenia kvality a jeho úlohy vo vzťahu k samotnému riadeniu podnikateľského subjektu na jednotlivých stupňoch organizačnej štruktúry. Poskytuje ucelený prehľad teoretických poznatkov nevyhnutných pre pochopenie danej problematiky. V praktickej časti je spracovaný súčasne zavedený systém manažérstva kvality v spoločnosti Heineken Slovensko a.s.. Pri spracovaní diplomovej práci boli použité k získaniu potrebných informácií o systéme riadenia kvality všeobecné poznatky o spoločnosti, metódou riadeného rozhovoru so zodpovednými pracovníkmi na oddelení kvality ako aj samotnými zamestnancami na ostatných stupňoch riadenia. V závere diplomovej práce sú uvedené možné návrhy a odporúčania, ktoré by mohli viesť k efektívnejšiemu využitiu súčasne zavedeného systému manažérstva kvality.
Kľúčové slová:systém manažérstva kvality, zabezpečovane kvality, manažment kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene