Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Autor: Bc. Monika Mokrá
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce na tému Zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku je na základe teoretických východísk zhodnotiť uplatňovanie manažérskych funkcií vo vybranom podniku Poľnohospodárske družstvo Očová, ktorý sa zaoberá rastlinnou výrobou a živočíšnou výrobou. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberám významom manažmentu, definovaním manažmentu a manažérskymi funkciami, tieto informácie som čerpala z odbornej literatúry. Praktická časť obsahuje charakteristiku Poľnohospodárskeho družstva Očová, plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola v Poľnohospodárskom družstve Očová. V závere praktickej časti práce je návrh opatrení na zlepšenie manažérskych funkcií v Poľnohospodárskom družstve Očová.
Kľúčové slová:plánovanie , organizovanie, vedenie ľudí, kontrola

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene