Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Ivana Bánošová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
Abstrakt:Kvalita by mala byť súčasťou každého úspešného podniku. Predstavuje hybnú silu a motivačný faktor uplatnenia sa na trhu prostredníctvom konkurencieschopných produktov. V súčasnosti sa kvalita chápe ako súhrn vlastností a znakov výrobkov a služieb, ktoré uspokojujú vopred stanovené alebo predpokladané potreby. Na základe tohto bol vytvorený systém riadenia kvality, ktorý spočíva v cieľoch spojených so zabezpečovaním požadovanej úrovne kvality a v schopnosti ju neustále zlepšovať. V diplomovej práci sme sa sústredili hlavne na systém riadenia kvality v podniku pekáreň Juraj OREMUS. Následne sme predstavili politiku a jednotlivé ciele podniku, ktoré sú zamerané na kvalitu. Poukázali sme nato, ako sa podnik v oblasti kvality orientuje na zákazníka a predstavili sme jednotlivé merania a zlepšovania kvality v podniku. Na záver sme zhodnotili náklady na kvalitu, ktoré sa v podniku nachádzajú.
Kľúčové slová:kvalita, manažment kvality, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene