Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment výroby mliečnych produktov v podniku poľnohospodárskej výroby
Autor: Ing. Jana Hiadlovská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby mliečnych produktov v podniku poľnohospodárskej výroby
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je manažérsko-ekonomické zhodnotenie výrobno-ekonomických ukazovateľov výroby mliečnych produktov v podniku poľnohospodárskej výroby. Objekt skúmania je podnik samostatne hospodáriaceho roľníka v banskobystrickom kraji. Hlavnou výrobnou činnosťou je chov hovädzieho dobytka a produkcia surového kravského mlieka. Od roku 2012 sa zaoberá okrem prvovýroby aj spracovaním svojej produkcie mlieka vo forme mliečnych výrobkov. Vlastná práca vypovedá o dosiahnutých výsledkoch SHR v produkcii mlieka v rokoch 2011 až 2015 a v produkcii zrejúceho kravského syra v rokoch 2012 až 2015. V priemere za sledované obdobie SHR vyrobí ročne 308 tis. l mlieka, z ktorého predá 80 % do Tatranskej mliekarne, a.s. a 15,3 % odovzdá do vlastnej prevádzky. Na základe vysokých nákladov na výrobu mlieka a nízkych realizačných cien za dodávku do externej mliekarne bol predaj SKM za sledované obdobie nerentabilný, avšak v roku 2014 po zohľadnení podpory SHR dosiahol zisk 0,009 Eur. l-1. Pri porovnaní výroby mlieka pre vlastnú mliekareň je priemerný výnos za 1 l mlieka 1,29 Eur a pre konkurenčnú mliekareň je výnos len 0,29 Eur. l-1. Výsledok hospodárenia z diverzifikácie pri odovzdaní výroby mlieka do vlastnej syrárne je zisk 0,82 Eur. l-1 a pri predaji základnej suroviny do mliekarne je strata 0,18 Eur. l-1. Za roky 2012 až 2015 vyprodukoval ročne vo vlastnej prevádzke priemerne 4,1 t prírodne zrejúcich syrov. Priemerné celkové náklady na výrobu 1 kg syra boli na úrovni 12,24 Eur. kg-1. Výrobca ponúka, podľa doby zrenia, 2 mesačný až 24 mesačný syr. Najpredávanejší mliečny produkt je 6 mesačný zrejúci syr, na ktorom získal za sledované obdobie 1,12 Eur. kg-1.
Kľúčové slová:manažment, produkcia mlieka, diverzifikácia, mliečny produkt, výsledok hospodárenia, rentabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene