Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Autor: Bc. Frederika Énekesová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Abstrakt:Bakalárska práca sa sústreďuje na zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku, ktorým je stavebno-výrobno-obchodný podnik so sídlom v Nitrianskom kraji. Aby sa podnikateľské ciele úspešne dosiahli je potrebné funkciu plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly uplatňovať súčasne. Práca sa skladá z dvoch častí.V teoretickej časti práce je uvedený prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky. V rámci neho sú uvedené názory, pohľady domácich a zahraničných autorov, ktorí sa venovali problematike manažmentu a manažérskych funkcií. Praktická časť obsahuje opis skúmaného podniku, ktorý sa venuje realizácii stavebných prác, stavieb a výrobe stavebných výrobkov. V rámci tejto časti sme na základe poskytnutých informácii posúdili využívanie funkcií manažmentu v skúmanom podniku. V závere práce sú uvedené návrhy a odporúčania na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podniku.
Kľúčové slová:plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažérske funkcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene