Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Bc. Patrícia Páleníková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce je zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku. Plánovanie, ako prvú a najdôležitejšiu manažérsku funkciu budeme skúmať v nami vybranom podniku. Záverečná práca je rozdelená do dvoch častí a to teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sme ako prvé vysvetlili pojem manažment a manažérske funkcie. Následne sme sa zamerali na objasnenie pojmu plánovanie, s tým súvisiace metódy plánovania a druhy plánov. Tiež sme vysvetlili význam a dôležitosť samotného plánovania. V jednotlivých podkapitolách sme bližšie objasnili druhy plánov, konkrétne sme sa zamerali na plán výroby, marketingový plán, personálne plánovanie a finančné plánovanie. Praktická časť práce, ktorú sme realizovali v poľnohospodárskom podniku Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o. sa začína stručnou charakteristikou a históriou spoločnosti. V ďalších podkapitolách praktickej časti zhodnocujeme a porovnávame plán výroby, personálny plán, marketingové plánovanie a finančné plánovanie so skutočnosťou. V záverečnej kapitole práce uvádzame zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku a taktiež vyvodzujeme odporúčania pre vybrané oblasti plánovania.
Kľúčové slová:Plán., Plánovanie., Manažment., Výroba., Marketing.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene