Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané aspekty manažmentu výroby v podnikateľskom subjekte
Autor: Bc. Zuzana Danihelová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané aspekty manažmentu výroby v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje problematike a popísaniu manažmentu výroby v konkrétnom podnikateľskom subjekte, ktorým je akciová spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a. s. so sídlom v Leopoldove. Teoretická časť je vypracovaná po dôkladnom preštudovaní domácich a zahraničných literárnych a iných zdrojov, ktoré súvisia s riešenou problematikou. V teoretickej časti sme zamerali pozornosť na definovanie základných pojmov ako manažment, manažment výroby, základné funkcie manažmentu výroby a výroba. Druhá časť bakalárskej práce, praktická časť sa zaoberá charakteristikou podniku, predmetom činnosti a históriou podniku. Následne popisuje organizáciu a organizačnú štruktúru spoločnosti, plánovanie výroby a technologický proces výroby octu a liehu a venuje sa zhodnoteniu výroby a ekonomickým aspektom podniku. V posledných kapitolách rieši ľudské zdroje, marketing a politiku kvality spoločnosti. V závere bakalárskej práce sumarizujeme dosiahnuté výsledky.
Kľúčové slová:manažment, manažment výroby, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene