Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Autor: Ing. Alžbeta Adamová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podniku
Abstrakt:Záverečná práca sa zaoberá témou zhodnotenia procesu strategického riadenia vo vybranom podniku. Cieľom diplomovej práce je objasniť významnosť strategického riadenia v spoločnosti Levické mliekarne a.s.. Záverečná práca je rozdelená na dve časti. V prvej teoretickej časti je vysvetlená dôležitosť strategického riadenia v spoločnosti a priebeh procesu strategického riadenia a popísané sú jednotlivé metódy na analýzu interného a externého prostredia. Následne sú charakterizované podniková stratégia, podnikateľská stratégia a stratégie v jednotlivých funkčných oblastiach. Druhá časť je venovaná analýze strategického riadenia v spoločnosti. Prostredníctvom riadeného rozhovoru so zamestnancami spoločnosti bolo možné hlbšie preniknutie do danej problematiky. S využitím rôznych metód bolo možné analyzovať externé aj interné prostredie spoločnosti v sledovanom období. Diplomová práca zhodnocuje jednotlivé stratégie spoločnosti ako sú podniková stratégia, podnikateľská stratégia a stratégie vo funkčných oblastiach spoločnosti. Výsledkom riešenia danej problematiky je odvodenie záverov a odporúčaní s možnými postupmi zvolenia si správnej stratégie spoločnosti.
Kľúčové slová:strategický manažment, externé prostredie, interné prostredie, podniková stratégia, stratégia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene