Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Zuzana Bednárová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:Ľudské zdroje sú jednou z najdôležitejších častí personálnej stratégie a predstavujú významnú oblasť riadenia. Podstatou modernej personálnej práce je vytvárať optimálne podmienky pre dosahovanie základných strategických cieľov podniku, pričom osobitný dôraz sa kladie na maximálne využitie schopností a zručností talentovaných zamestnancov, ktorí prinášajú do podniku nové, inovatívne metódy a postupy. V poslednom čase je talent manažment často skloňovanou témou v rýchlo rastúcich a úspešných spoločnostiach. Vďaka týmto talentovaným zamestnancom si môže podnik uplatniť významnú konkurenčnú výhodu. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa nachádza spracovaná problematika strategického riadenia ľudských zdrojov, identifikácia talent manažmentu, strategické aspekty talent manažmentu a jeho osobitné procesy. Praktická časť je zameraná na predstavenie spoločnosti GGE a.s. a jednotlivé východiska týkajúce sa talent manažmentu v danej spoločnosti. Súčasťou empirickej časti práce je aj realizovaný prieskum zameraný na zamestnancov spoločnosti GGE a.s. a ich vnímanie talent manažmentu a zhodnotenie celkového manažmentu ľudských zdrojov. V analytickej časti tiež uvádzame konkrétne návrhy a odporúčania, ktoré by mohli zlepšiť súčasnú situáciu v sledovanej spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je identifikácia talent manažmentu a zhodnotenie súčasného stavu tohto moderného nástroja v spoločnosti GGE a.s.
Kľúčové slová:Talent manažment, Talent, Riadenie ľudských zdrojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene