Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Zuzana Ragalová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie systému manažérstva kvality v skúmanom podniku. Úlohou tohto systému je zabezpečenie, aby sa v spoločnosti dostali požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitu výrobku, výroby a tiež aj vývoja nových výrobkov medzi hlavné priority. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, a to teoretickej i praktickej. Teoretická časť je zameraná na manažment kvality. Poskytuje prehľad teoretických poznatkov, ktoré sú potrebné k pochopeniu danej problematiky. V praktickej časti je načrtnutý súčasne zavedený systém manažérstva kvality v skúmanej spoločnosti. Informácie potrebné k spracovaniu diplomovej práce boli získané predovšetkým metódou riadeného rozhovoru. V závere práce sú navrhnuté odporúčania, ktoré by mohli viesť k lepšiemu využitiu systému manažérstva kvality v skúmanom podniku.
Kľúčové slová:kvalita, manažment kvality, systém manažérstva kvality, HACCP, zlepšovanie kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene