Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie procesu plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Matúš Janič
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie procesu plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Plánovanie tvorí neoddeliteľnú súčasť života. Plánovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie: ekonomika a financie, marketing informatika, kvalita, ľudské zdroje, logistika a doprava, manažment organizácie, služby, výroba. Plánovanie je proces formulácie a rozvoja cieľov a vyberáme ním budúci smer činností na dosiahnutie týchto cieľov. Plánovanie predurčuje účel a zmysel podniku a z tohto dôvodu je považované za najdôležitejšiu funkciu manažmentu. Účelom diplomovej práce bolo zhodnotenie procesu plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte. Vybraným podnikateľským subjektom bola spoločnosť Agro Tami a.s., v ktorej sme následne hodnotili proces plánovania. Po uvedení charakteristiky, vzniku, histórie, misií a cieľoch spoločnosti sme podrobne rozobrali celý plánovací proces. Plánovací proces v spoločnosti prebieha na základe určenia cieľov a následného vymedzenia ciest, ako tieto ciele dosiahnuť. Plánovanie je v celej spoločnosti Agro Tami a.s. úzko prepojené a vzájomne na seba nadväzuje. Obchodný úsek tvorí jadro plánovania v podniku, čo značí, že vytvára smerodajný plán.
Kľúčové slová:plánovanie, marketing, plánovací proces, Agro Tami, a.s.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene