Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Romana Šestáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie zavedeného systému manažérstva kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte. V práci som sa zameriavala na priblíženie využívaných noriem kvality. Hlavným dôvodom skúmania zavedeného systému manažérstva kvality bolo uviesť fungovanie implementovaných systémov v praxi. V práci som uviedla organizáciu riadenia kvality vo vybranom podniku a tiež normy, na základe ktorých spoločnosť pracuje. Ďalej som priblížila systém manažérstva kvality a dokumentáciu tohto systému. V štvrtej kapitole som sa zamerala tiež na riadenie kvality v podniku, konkrétne na plánovanie týkajúce sa tejto problematiky. Veľmi dôležitou súčasťou manažmentu kvality je určenie Politiky kvality a Cieľov kvality. V ďalšej časti diplomovej práce som opísala ekonomické zhodnotenie prínosu kvality a tiež kvalitu týkajúcu sa marketingu organizácie. V ďalšej kapitole je uvedená kontrola kvality a určenie kritických kontrolných bodov. V poslednej časti práce som venovala pozornosť prínosom zo zavedeného systému manažérstva kvality a odporúčaniam na zefektívnenie manažmentu kvality v sledovanom podniku.
Kľúčové slová:manažment kvality, politika kvality, systém manažérstva kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene