Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
Autor: Bc. Paula Sekerová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekte
Abstrakt:Primárnou úlohou bakalárskej práce je zhodnotenie ekonomických a výrobných aspektov z hľadiska manažmentu výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte PD Kátlove. Podnik sa venuje rastlinnej výrobe a nachádza sa v okrese Trnava. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá súčasným stavom riešenej problematiky, kde sú priblížené teoretické znalosti manažmentu výroby a to najmä manažmentu rastlinnej výroby. Bližšie sú rozoberané aj výrobné odvetvia a výrobná štruktúra. Druhú časť tvorí cieľ bakalárskej práce, ktorý chceme dosiahnuť. Tretia časť je tvorená metodikou práce, v ktorej opisujeme jednotlivé postupy a metódy, ktoré sme v práci použili. Štvrtá časť bakalárskej práce pozostáva z vlastnej práce. V tejto časti sa nachádza charakteristika a história vybraného agropodnikateľského subjektu, organizačná a riadiaca štruktúra podniku a jej vývoj počtu zamestnancov z hľadiska pracovných pozícií. Ďalej obsahuje produkčné a ekonomické ukazovatele výroby vybraných poľnohospodárskych plodín a vývoj trendu nákladov a tržieb týchto plodín do najbližších rokov. Záver bakalárskej práce obsahuje zhodnotenie zistených výsledkov a navrhované opatrenia, ktoré by mohli pomôcť podniku zvýšiť efektívnosť výroby a dosiahnuť lepšie výsledky.
Kľúčové slová:manažment, výroba, poľnohospodárstvo, rastlinná výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene