Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vytvorenie podnikateľského plánu
Autor: Bc. Katarína Tóthová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytvorenie podnikateľského plánu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie podnikateľského plánu pre vybranú spoločnosť na základe spracovaných teoretických východísk. Práca je obsahovo rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá vysvetlením základných pojmov súvisiacich s danou problematikou a poukazuje na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku po vstupe do Európskej únie. Kľúčovou časťou je podnikateľský plán, ktorý je teoreticky spracovaný a vychádzajúc z vybranej publikácie sme navrhli štruktúru, ktorej sme sa podrobnejšie venovali. Druhá kapitola je zameraná na vytýčenie si čiastkových cieľov práce, ktorých dosiahnutím sa splní hlavný cieľ. Tretia kapitola opisuje postupy a metódy, ktoré sme využili na zostavenie práce. V štvrtej kapitole sme vytvorili a spracovali podnikateľský plán pre existujúcu spoločnosť, ktorá prejde vlastníckymi zmenami.
Kľúčové slová:podnikateľský plán, podnik, podnikanie, finančný plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene