Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Lívia Szabó
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektu
Abstrakt:Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou výroby, je rozhodujúcim fenoménom podnikania. Každá firma sa snaží, aby mala čo najkvalitnejšie výrobky, prostredníctvom ktorých by dosiahla úspešnosť na trhu. Nato, aby sa požadovaná úroveň kvality dosiahla, sú nutné určité vedomosti a zručnosti v oblasti kvality. Nevyhnutným prvkom týchto vedomostí je manažment kvality, ktorý zabezpečuje také riadenie, ktorého výsledkom bude úspešný podnik s kvalitnými výrobkami. Na kvalitu sa však treba pozerať komplexne, treba sa s ňou zaoberať už od prvej chvíle výroby. Domnienka, že formovanie kvality v procese výroby bude postačujúca, je mylná. Takéto riadenie je z hľadiska dlhodobej stratégie nepostačujúca. Kvalita sa vytvára v celej podnikateľskej činnosti, na každom stupni v podnikovej pyramíde, a zodpovednosť za ňu preberá manažment podniku. Na tejto tvorbe sa však podieľajú aj pracovníci, a práve z tohto dôvodu sa stáva kvalita aj strategickou otázkou prežitia každého podnikateľského subjektu prostredníctvom dodržiavania zásad komplexného riadenia kvality. Diplomová práca je zameraná na uvedenie a priblíženie problematiky systému manažérstva kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte. Z dôvodu zachovania anonymity pre vybraný podnikateľský subjekt bol uvedený názov Bio Kvalita. Uvedený podnikateľský subjekt sa zameriava na výrobu bio kukuričných výrobkov. Predmetom skúmania diplomovej práce je uplatnenie systému manažérstva kvality podľa štandardov BRC – British retail consurtium a IFS – International food standardization. Diplomová práca sa zameriava na popis politiky kvality, na ciele kvality, na príručku kvality a na certifikáty a normy, ktoré sa uplatňujú vo vybranom podnikateľskom subjekte. Prvé tri kapitoly diplomovej práce sa zameriavajú na teoretické a metodické poznámky. Posledná kapitola je venovaná praktickej časti práce, uvádza vlastnú prácu.
Kľúčové slová:kvalita, manažment kvality, politika kvality, náklady na kvalitu, príručka kvality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene