Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva
Autor: Ing. Dominika Prokopová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva
Abstrakt:Nezamestnanosť a sociálna politika sú pojmy, ktoré spolu úzko súvisia. Diplomová práca s názvom „Vybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva“ je zameraná na analýzu sociálnej politiky Slovenskej republiky z hľadiska jej dopadu na zamestnanosť marginalizovaných skupín obyvateľstva. Cieľom práce je poukázať na vývoj celkovej nezamestnanosti, nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a vybraných opatrení, ktoré prispievajú k podpore zamestnanosti znevýhodneného obyvateľstva. V úvode práce si zadefinujeme teoretické vymedzenia sociálnej politiky a nezamestnanosti. V jadre práce bude analyzovaný vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike za obdobie 2009-2018 a vývoj nezamestnanosti znevýhodnených skupín za obdobie 2013-2017. Popíšeme vývoj vybraných aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré prispievajú k zamestnanosti znevýhodneného obyvateľstva. V závere práce si zhrnieme analyzované výsledky a predstavíme možné návrhy na zlepšenie nezamestnanosti.
Kľúčové slová:Sociálna politika, marginalizované skupiny, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene