Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažérske rozhodovanie vo vybranom podniku
Autor: Bc. Dominika Janíčková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažérske rozhodovanie vo vybranom podniku
Abstrakt:Manažment je tvorený štyrmi základnými manažérskymi funkciami. Patrí medzi ne plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Tieto funkcie tvoria základ manažérskej práce. Poznáme ešte jednu manažérsku funkciu, ktorou je rozhodovanie. Je súčasťou všetkých funkcií, pretože tvorí ich podstatu. Rozhodovanie v podniku je veľmi dôležité, pretože vplýva na všetky oblasti podniku. Táto práca je zameraná na manažérske rozhodovanie vo vybranom podniku. Cieľom je zhodnotiť využívanie jednotlivých rozhodovacích metód. Táto bakalárska práca je tvorená z dvoch častí. Prvá časť obsahuje teoretické východiská. Sú v nej rozoberané témy ako manažment, manažér, rozhodovací proces, manažérske rozhodovanie či metódy rozhodovania. Zo získaných poznatkov z tejto časti sme vychádzali v druhej časti práce, ktorá bola zameraná na zhodnotenie postoju manažérov k rozhodovaniu v podniku prostredníctvom riadeného rozhovoru a aplikáciu metód rozhodovania, ktorými boli riešené rozhodovacie problémy daného podniku. V tejto časti ide o snahu uľahčiť rozhodovanie podniku, predísť nesprávnym rozhodovaniam a poukázať na možnosť aplikácie jednotlivých metód v podniku.
Kľúčové slová:manažment, manažér, rozhodovanie, rozhodovací proces, metódy rozhodovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene